INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN

ADRES

pokój 28 (parter)
ul. A. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa

TELEFON

+48 22 826 12 81 wew. 160

E-MAIL

tib@ippt.pan.pl